Casa judeteana de pensii Vrancea

     Casa Județeană de Pensii Vrancea     

Formulare pensii

Descarcă formulare

Cetăţenii au la dispoziţie o serie de formulare prin intermediul cărora pot solicita online informaţii din sistemul CNPP sau pot depune online cereri pentru a beneficia de prestaţiile oferite de sistemul de pensii publice. 

În acest mod, cetăţenii nu mai trebuie să se deplaseze la casele teritoriale de pensii pentru a obţine informaţii şi servicii din partea CNPP.

Formularele sunt disponibile prin accesarea link-urilor de mai jos. 
 
Formulare tip declarație:
 • Model - Model declaratie copil/student beneficiar de pensie de urmas

Formulare tip cerere:

 • Model - Cerere pentru recalculare drepturi de pensie

 • ANEXA nr. 6 - CERERE privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă/pensiei anticipate/pensiei anticipate parţiale 

 • ANEXA nr. 1 - Cerere privind eliberarea a buletinului de calcul si a celorlalte documente care au stat la baza emiterii deciziei de pensie, in format electronic

 • ANEXA nr. 7 - CERERE pentru acordarea pensiei de invaliditate

 • ANEXA nr. 8 - CERERE pentru acordarea pensiei de urmaş

 • ANEXA nr. 9 - CERERE pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat 

 • ANEXA nr. 10 - CERERE pentru expertizarea medicală a capacităţii de muncă 

Formulare tip adeverinţă:
 • ANEXA nr. 1 - NOTĂ privind locurile de muncă încadrate în condiţii speciale potrivit Avizului pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii speciale nr. ......./..........

 • ANEXA nr. 2 - LISTA asiguraţilor care au desfăşurat activităţi pe durata programului  normal de lucru din luna respectivă la locurile de muncă specificate în Avizul nr.........../.........., emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

 • ANEXA nr. 3 - ADEVERINŢĂ

 • ANEXA nr. 4 - LISTA unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona de 8 km în jurul localităţii Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna şi a localităţilor componente 

 • ANEXA nr. 5 - ADEVERINŢĂ

 • ANEXA nr. 12 - ADEVERINŢĂ

 • ANEXA nr. 13 - ADEVERINŢĂ

 • ANEXA nr. 14 - ADEVERINŢĂ

 • ANEXA nr. 15 - SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI MAJORĂRILE DE RETRIBUŢII TARIFARE care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual

 • ANEXA nr. 16 - ADEVERINŢĂ