Casa judeteana de pensii Vrancea

     Casa Județeană de Pensii Vrancea     

Despre CJP VRANCEA

   

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
Principiile aflate la baza organizării şi funcţionării sistemului public sunt:

• principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public bazat pe aceleaşi norme de drept;
• principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public, contribuabili şi beneficiari, un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;
• principiul solidarităţii sociale, conform căruia participanţii la sistemul public îşi asumă reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;
• principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fizice şi juridice au, conform legii, obligaţia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;
• principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite;
• principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului public, conform legii;
• principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului public, conform legii.

   

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII VRANCEA
este organizată şi funcţionează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea statutului CNPP.

Casa judeţeană de pensii:
• administrează şi gestionează la nivel teritorial sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
• asigură în teritoriu aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale de stat;
• îndrumă persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii în cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.