Casa judeteana de pensii Vrancea

     Casa Județeană de Pensii Vrancea     

Informatii privind asigurarea pentru AMBP

Începând cu data de 01.01.2005, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, funcţioneaza sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Conform prevederilor Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguraţii au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii:

a)     Prestaţii şi servicii pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă;

b)    Prestaţii şi servicii pentru reabilitare şi reconversie profesională;

c)     Indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;

d)    Indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;

e)     Compensaţie pentru atingerea integrităţii;

f)     Despăgubiri în caz de deces;

g)    Rambursări de cheltuieli.

Toate aceste prestatii se acorda doar in cazul in care a fost confirmat accidentul de munca sau boala profesionala.