Casa judeteana de pensii Vrancea

     Casa Județeană de Pensii Vrancea     

Clase CAEN

      Anexa nr. 2        
    (Anexa nr. 4 la Normele metodologice)   
  TARIFUL DE RISC        
  pe sectoare de activitate ale economiei naţionale - clase CAEN      
               
               

 

Data ultimei modificari :V, 20 Mar 2015 15:24:29 +0200
Nr. Crt. Activitatea din economia naţională Clasa CAEN Clasa de risc Tarif de risc (%BC*)
NC AEN CC CR TR
1 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producatoare de seminte oleaginoase 0111 4.25 0.270
2 Cultivarea orezului 0112 1.00 0.150
3 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 0113 4.00 0.260
4 Cultivarea trestiei de zahăr 0114 1.00 0.150
5 Cultivarea tutunului 0115 5.75 0.325
6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0116 5.50 0.316
7 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0119 4.00 0.260
8 Cultivarea strugurilor 0121 2.25 0.196
9 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 0122 1.00 0.150
10 Cultivarea fructelor citrice 0123 1.00 0.150
11 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 0124 2.50 0.205
12 Cultiv.fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 0125 4.50 0.279
13 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126 1.00 0.150
14 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 0127 1.00 0.150
15 Cultivarea condiment.,plantelor aromatice, medicin. şi a plantelor de uz farm. 0128 1.00 0.150
16 Cultivarea altor plante permanente  0129 5.50 0.316
17 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 0130 4.00 0.260
18 Creşterea bovinelor de lapte 0141 4.00 0.260
19 Creşterea altor bovine 0142 2.75 0.214
20 Creşterea cailor şi a altor cabaline 0143 3.50 0.242
21 Creşterea cămilelor şi a camelidelor 0144 4.75 0.288
22 Creşterea ovinelor şi a caprinelor  0145 1.00 0.150
23 Creşterea porcinelor 0146 6.50 0.352
24 Creşterea păsărilor 0147 3.25 0.233
25 Creşterea altor animale 0149 1.00 0.150
26 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 0150 5.25 0.306
27 Activităţi auxiliare pentru productia vegetală 0161 3.00 0.224
28 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 0162 3.50 0.242
29 Activităţi după recoltare 0163 5.75 0.325
30 Pregătirea seminţelor 0164 1.00 0.150
31 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii 0170 4.25 0.270
32 Silvicultură şi alte activităţi forestiere 0210 4.50 0.279
33 Exploatare forestieră 0220 7.50 0.389
34 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 0230 1.00 0.150
35 Activităţi de servicii anexe silviculturii 0240 1.00 0.150
36 Pescuitul maritim 0311 1.00 0.150
37 Pescuitul în ape dulci 0312 1.50 0.168
38 Acvacultura maritimă 0321 1.00 0.150
39 Acvacultura în ape dulci 0322 3.75 0.251
40 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg) 0510 16.50 0.720
41 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg) 0520 10.50 0.500
42 Extracţia petrolului brut 0610 6.75 0.362
43 Extracţia gazelor naturale 0620 6.50 0.352
44 Extracţia minereurilor feroase 0710 5.75 0.325
45 Extracţia minereurilor de uraniu si toriu 0721 6.50 0.352
46 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 0729 9.25 0.454
47 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 0811 6.00 0.334
48 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului  0812 4.75 0.288
49 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale 0891 1.00 0.150
50 Extracţia turbei 0892 1.00 0.150
51 Extracţia sării 0893 5.50 0.316
52 Alte activităţi extractive n.c.a. 0899 12.50 0.573
53 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 0910 5.75 0.325
54 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0990 11.00 0.518
55 Prelucrarea şi conservarea cărnii 1011 2.75 0.214
56 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 1012 2.00 0.187
57 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1013 2.75 0.214
58 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a moluştelor 1020 3.75 0.251
59 Prelucrarea şi conservarea cartofilor  1031 5.75 0.325
60 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 1032 1.50 0.168
61 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 1039 4.50 0.279
62 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1041 3.75 0.251
63 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 1042 6.00 0.334
64 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 1051 2.75 0.214
65 Fabricarea îngheţatei 1052 3.25 0.233
66 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon 1061 5.00 0.297
67 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 1062 3.00 0.224
68 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 1071 3.75 0.251
69 Fabric.biscuiţilor şi pişcoturilor;fabric.prăjiturilor şi a prod.conservate de patiserie 1072 3.50 0.242
70 Fabric.macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 1073 4.75 0.288
71 Fabricarea zahărului 1081 6.25 0.343
72 Fabricarea produselor din cacao, aciocolatei şi a produselor zaharoase 1082 1.50 0.168
73 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 1083 2.00 0.187
74 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 1084 1.25 0.159
75 Fabricarea de mâncăruri preparate 1085 2.50 0.205
76 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 1086 1.00 0.150
77 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 1.50 0.168
78 Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091 2.00 0.187
79 Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1092 1.00 0.150
80 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 1101 3.00 0.224
81 Fabricarea vinurilor din struguri 1102 2.25 0.196
82 Fabricarea cidrului şi a altor vinurio din fructe 1103 1.00 0.150
83 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 1104 1.00 0.150
84 Fabricarea berii 1105 4.00 0.260
85 Fabricarea malţului 1106 1.00 0.150
86 Prod.de băuturi răcorit.nealcoolice; prod.de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 1107 4.25 0.270
87 Fabricarea produselor din tutun 1200 2.25 0.196
88 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 1310 5.50 0.316
89 Producţia de ţesături 1320 8.75 0.435
90 Finisarea materialelor textile 1330 1.75 0.178
91 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 1391 3.00 0.224
92 Fabric.de artic.confecţ. din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1392 2.50 0.205
93 Fabricarea de covoare şi mochete 1393 1.00 0.150
94 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 1394 2.00 0.187
95 Fabric.de textile neţesute şi artic.din acestea, cu excepţia confecţ. de îmbrăcăm. 1395 2.25 0.196
96 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 1396 2.75 0.214
97 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 4.25 0.270
98 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1411 1.25 0.159
99 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1412 2.75 0.214
100 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1413 2.25 0.196
101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 2.50 0.205
102 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 1419 3.00 0.224
103 Fabricarea articolelor din blană 1420 1.00 0.150
104 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 1431 1.25 0.159
105 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 1439 2.00 0.187
106 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 1511 1.50 0.168
107 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 1512 1.75 0.178
108 Fabricarea încălţămintei 1520 2.75 0.214
109 Tăierea şi rindeluirea lemnului 1610 5.50 0.316
110 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 1621 4.00 0.260
111 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1622 2.75 0.214
112 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 1623 5.50 0.316
113 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 2.00 0.187
114 Fabric.altor prod.din lemn;fabric.artic.din plută,paie şi din alte mat.veget.impletite 1629 4.25 0.270
115 Fabricarea celulozei 1711 4.50 0.279
116 Fabricarea hârtiei şi cartonului 1712 2.75 0.214
117 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 1721 5.50 0.316
118 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 1722 1.75 0.178
119 Fabricarea articolelor de papetărie 1723 1.75 0.178
120 Fabricarea tapetului 1724 1.00 0.150
121 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 1729 1.00 0.150
122 Tipărirea ziarelor 1811 1.50 0.168
123 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 1812 3.00 0.224
124 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1813 1.00 0.150
125 Legătorie şi servicii conexe 1814 1.50 0.168
126 Reproducerea înregistrărilor 1820 1.00 0.150
127 Fabricarea produselor de cocserie  1910 1.00 0.150
128 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1920 7.25 0.380
129 Fabricarea gazelor industriale 2011 3.25 0.233
130 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2012 3.50 0.242
131 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2013 8.50 0.426
132 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2014 6.75 0.362
133 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 2015 8.00 0.408
134 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2016 6.00 0.334
135 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2017 3.50 0.242
136 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 2020 8.00 0.408
137 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 2030 8.50 0.426
138 Fabricarea sapunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 2041 3.00 0.224
139 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 2042 4.00 0.260
140 Fabricarea explozivilor 2051 3.25 0.233
141 Fabricarea cleiurilor 2052 1.00 0.150
142 Fabricarea uleiurilor esenţiale 2053 1.00 0.150
143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 8.25 0.417
144 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 2060 3.25 0.233
145 Fabricarea produselor farmaceutice de bază                          2110 4.50 0.279
146 Fabricarea preparatelor farmaceutice  2120 1.75 0.178
147 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi  refacerea anvelopelor                                                      2211 4.50 0.279
148 Fabricarea altor produse din cauciuc                                2219 2.75 0.214
149 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic  2221 3.25 0.233
150 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic              2222 2.75 0.214
151 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii      2223 2.75 0.214
152 Fabricarea altor produse din material plastic                       2229 2.25 0.196
153 Fabricarea sticlei plate                                            2311 5.50 0.316
154 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate                              2312 1.50 0.168
155 Fabricarea articolelor din sticlă                                   2313 9.00 0.444
156 Fabricarea fibrelor din sticlă                                      2314 6.00 0.334
157 Fabricarea de sticlărie tehnică                                     2319 2.25 0.196
158 Fabricarea de produse refractare                                    2320 9.25 0.454
159 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică                         2331 5.00 0.297
160 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă                                        2332 4.25 0.270
161 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 2341 4.00 0.260
162 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică                         2342 6.75 0.362
163 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică           2343 4.75 0.288
164 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2344 4.00 0.260
165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349 7.75 0.398
166 Fabricarea cimentului                                               2351 7.25 0.380
167 Fabricarea varului şi ipsosului                                     2352 6.25 0.343
168 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii  2361 4.00 0.260
169 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii  2362 4.25 0.270
170 Fabricarea betonului 2363 4.00 0.260
171 Fabricarea mortarului  2364 2.25 0.196
172 Fabricarea produselor din azbociment  2365 8.25 0.417
173 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 2369 1.25 0.159
174 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei                             2370 7.25 0.380
175 Fabricarea produselor abrazive 2391 4.00 0.260
176 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.  2399 9.75 0.472
177 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje 2410 9.50 0.463
178 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel    2420 10.50 0.500
179 Tragere la rece a barelor 2431 8.25 0.417
180 Laminare la rece a benzilor înguste  2432 6.25 0.343
181 Producţia de profile obţinute la rece  2433 5.00 0.297
182 Trefilarea firelor la rece  2434 4.50 0.279
183 Producţia metalelor preţioase                                       2441 1.00 0.150
184 Metalurgia aluminiului  2442 10.25 0.490
185 Producţia plumbului, zincului şi cositorului  2443 12.00 0.555
186 Metalurgia cuprului  2444 7.50 0.389
187 Producţia altor metale neferoase 2445 10.75 0.509
188 Prelucrarea combustibililor nucleari  2446 5.75 0.325
189 Turnarea fontei                                                     2451 10.75 0.509
190 Turnarea oţelului 2452 7.25 0.380
191 Turnarea metalelor neferoase uşoare  2453 6.50 0.352
192 Turnarea altor metale neferoase  2454 3.00 0.224
193 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice  2511 4.50 0.279
194 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal  2512 2.75 0.214
195 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală  2521 5.25 0.306
196 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 2529 5.50 0.316
197 Prod.generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)      2530 3.75 0.251
198 Fabricarea armamentului şi muniţiei  2540 7.50 0.389
199 Fabric.produselor metalice obţinute prin deformare plastică;metalurgia pulberilor    2550 4.50 0.279
200 Tratarea şi acoperirea metalelor  2561 3.50 0.242
201 Operaţiuni de mecanică generală  2562 5.00 0.297
202 Fabricarea produselor de tăiat  2571 3.50 0.242
203 Fabricarea articolelor de feronerie  2572 4.00 0.260
204 Fabricarea uneltelor  2573 5.75 0.325
205 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din  oţel 2591 2.50 0.205
206 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal   2592 1.75 0.178
207 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri  2593 2.25 0.196
208 Fabric.de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe  2594 4.00 0.260
209 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599 4.50 0.279
210 Fabricarea subansambluri lor electronice (module) 2611 2.50 0.205
211 Fabricarea altor componente electronice   2612 1.25 0.159
212 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice   2620 2.00 0.187
213 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii                            2630 1.25 0.159
214 Fabricarea produselor electronice de larg consum   2640 2.50 0.205
215 Fabric.de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 2651 2.25 0.196
216 Producţia de ceasuri  2652 5.75 0.325
217 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie  2660 1.50 0.168
218 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice  2670 1.50 0.168
219 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 2680 1.00 0.150
220 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice        2711 8.00 0.408
221 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii    2712 3.25 0.233
222 Fabricarea de acumulatori şi baterii 2720 8.00 0.408
223 Fabricarea de cabluri cu fibră optică  2731 1.00 0.150
224 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 2732 4.25 0.270
225 Fabric.dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice  2733 1.00 0.150
226 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2740 3.00 0.224
227 Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 5.25 0.306
228 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2752 7.50 0.389
229 Fabricarea altor echipamente electrice 2790 6.50 0.352
230 Fabric.de mot.şi turbine(cu excepţia celor pentru avioane, autoveh.şi motociclete) 2811 7.50 0.389
231 Fabricarea de motoare hidraulice 2812 7.25 0.380
232 Fabricarea de pompe şi compresoare 2813 8.75 0.435
233 Fabricarea de articole de robinetărie 2814 11.00 0.518
234 Fabric.lagărelor,angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elem.mecanice de transmisie 2815 5.25 0.306
235 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 2821 5.50 0.316
236 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2822 8.00 0.408
237 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 2823 1.50 0.168
238 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 2824 2.00 0.187
239 Fabric.echip.de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2825 1.75 0.178
240 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală 2829 3.00 0.224
241 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 2830 9.25 0.454
242 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2841 4.25 0.270
243 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2849 6.75 0.362
244 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 5.50 0.316
245 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2892 8.25 0.417
246 Fabric.utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 2893 5.75 0.325
247 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 2894 1.75 0.178
248 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 2895 1.00 0.150
249 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 2896 1.00 0.150
250 Fabricarea altor masini şi utilaje specifice n.c.a. 2899 4.75 0.288
251 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2910 10.00 0.481
252 Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorci 2920 2.75 0.214
253 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi motoare de autovehicule 2931 2.25 0.196
254 Fabric.altor piese şi accesorii pentru autoveh. şi pentru motoare de autovehicule 2932 5.25 0.306
255 Construcţia de nave şi structuri plutitoare 3011 8.75 0.435
256 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 3012 1.00 0.150
257 Fabricarea materialului rulant 3020 8.25 0.417
258 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 3030 7.25 0.380
259 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 3040 1.00 0.150
260 Fabricarea de motociclete 3091 1.00 0.150
261 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 3092 2.25 0.196
262 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3099 1.00 0.150
263 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3101 3.75 0.251
264 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3102 3.25 0.233
265 Fabricarea de saltele şi somiere 3103 1.75 0.178
266 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109 4.75 0.288
267 Baterea monedelor 3211 1.00 0.150
268 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 3212 1.00 0.150
269 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 3213 1.00 0.150
270 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 6.50 0.352
271 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 1.50 0.168
272 Fabricarea jocurilor şi jucariilor 3240 1.25 0.159
273 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 3250 2.00 0.187
274 Fabricarea maturilor şi periilor 3291 4.50 0.279
275 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3299 4.00 0.260
276 Repararea articolelor fabricate din metal 3311 2.50 0.205
277 Repararea maşinilor 3312 7.75 0.398
278 Repararea echipamentelor electronice şi optice 3313 2.25 0.196
279 Repararea echipamentelor electrice 3314 3.75 0.251
280 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 3315 5.50 0.316
281 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale 3316 4.50 0.279
282 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. 3317 6.00 0.334
283 Repararea altor echipamente 3319 7.75 0.398
284 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 3320 3.25 0.233
285 Producţia de energie electrica  3511 7.00 0.371
286 Transportul energiei electrice 3512 2.00 0.187
287 Distribuţia energiei electrice 3513 3.00 0.224
288 Comercializarea energiei electrice 3514 2.50 0.205
289 Producţia gazelor 3521 2.00 0.187
290 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte 3522 3.25 0.233
291 Comercializerea combustibililor gazoşi, prin conducte 3523 1.75 0.178
292 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 3530 5.25 0.306
293 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 3600 2.75 0.214
294 Colectarea şi epurarea apelor uzate  3700 2.75 0.214
295 Colectarea deşeurilor nepericuloase 3811 4.50 0.279
296 Colectarea deşeurilor periculoase 3812 4.75 0.288
297 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 3821 2.00 0.187
298 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 3822 8.00 0.408
299 Demontarea (dezasamblarea)maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3831 3.50 0.242
300 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3832 4.25 0.270
301 Activităţi şi servicii de decontaminare 3900 4.50 0.279
302 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110 3.25 0.233
303 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4120 4.25 0.270
304 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 4211 3.75 0.251
305 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane 4212 5.75 0.325
306 Construcţia de poduri şi tuneluri 4213 9.50 0.463
307 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 4221 5.75 0.325
308 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 4222 4.00 0.260
309 Construcţii hidrotehnice 4291 6.00 0.334
310 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.  4299 3.00 0.224
311 Lucrări de demolare a construcţiilor 4311 4.25 0.270
312 Lucrări de pregătire a terenului 4312 4.75 0.288
313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4313 4.50 0.279
314 Lucrări de instalaţii electrice 4321 4.00 0.260
315 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 4322 4.00 0.260
316 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 4329 2.75 0.214
317 Lucrări de ipsoserie 4331 1.75 0.178
318 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 4332 3.00 0.224
319 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4333 4.00 0.260
320 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4334 2.25 0.196
321 Alte lucrări de finisare  4339 4.00 0.260
322 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 4391 3.25 0.233
323 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4399 4.25 0.270
324 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 4511 2.25 0.196
325 Comerţ cu alte autovehicule 4519 1.25 0.159
326 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4520 3.00 0.224
327 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4531 2.00 0.187
328 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pt autovehicule 4532 1.75 0.178
329 Comerţ cu motociclete,piese şi acces.aferente,întreţ.şi repararea motocicletelor 4540 1.00 0.150
330 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii,materii prime textile şi cu semifabricate 4611 2.75 0.214
331 Intermed.în comerţul cu combustib.,minereuri,metale şi prod.chimice pentru ind. 4612 1.00 0.150
332 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 4613 4.50 0.279
333 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale nave şi avioane 4614 3.00 0.224
334 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 4615 1.00 0.150
335 Intermed.în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi art. din piele 4616 1.25 0.159
336 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 4617 1.25 0.159
337 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea prod. cu caracter specific, n.c.a. 4618 1.75 0.178
338 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619 1.75 0.178
339 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 4621 2.75 0.214
340 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 4622 1.50 0.168
341 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 4623 1.00 0.150
342 Comerţ cu ridicata la blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 4624 1.75 0.178
343 Comerţ cu ridicata al fructelor şi al legumelor 4631 2.25 0.196
344 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 4632 3.25 0.233
345 Comerţ cu ridicata al prod.lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 4633 2.50 0.205
346 Comerţ cu ridicata al băuturilor 4634 2.00 0.187
347 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 4635 1.25 0.159
348 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 4636 1.25 0.159
349 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 4637 1.50 0.168
350 Comerţ cu ridicata specializat al altor alim., inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 4638 2.75 0.214
351 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 4639 3.00 0.224
352 Comerţ cu ridicata al produselor textile 4641 1.50 0.168
353 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 4642 1.50 0.168
354 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor  4643 1.25 0.159
355 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de întreţinere 4644 2.50 0.205
356 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 4645 1.50 0.168
357 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 4646 1.75 0.178
358 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 4647 2.75 0.214
359 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 4648 1.00 0.150
360 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4649 1.25 0.159
361 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui 4651 2.25 0.196
362 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 4652 1.25 0.159
363 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 4661 2.75 0.214
364 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 4662 1.75 0.178
365 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 4663 1.75 0.178
366 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 4664 2.00 0.187
367 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 4665 1.00 0.150
368 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 4666 1.00 0.150
369 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente  4669 2.00 0.187
370 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al prod. derivate 4671 3.50 0.242
371 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4672 2.75 0.214
372 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 4673 2.50 0.205
373 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 4674 1.50 0.168
374 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 4675 2.25 0.196
375 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare  4676 1.00 0.150
376 Comert cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 4677 4.00 0.260
377 Comerţ cu ridicata nespecializat  4690 2.25 0.196
378 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 4711 2.00 0.187
379 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4719 1.00 0.150
380 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi leg. proaspete, în magazine specializate 4721 3.00 0.224
381 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 4722 2.00 0.187
382 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 4723 1.50 0.168
383 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 4724 2.25 0.196
384 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4725 1.00 0.150
385 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4726 1.00 0.150
386 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare , în magazine specializate 4729 1.50 0.168
387 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate 4730 2.25 0.196
388 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui, în magazine specializate 4741 2.25 0.196
389 Comerţ cu amănuntul al echip.pentru telecomunicaţii în magazine specializate 4742 1.25 0.159
390 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 4743 1.00 0.150
391 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 4751 3.00 0.224
392 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate 4752 2.25 0.196
393 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 4753 1.00 0.150
394 Comerţ cu amănuntul al artic. şi aparat.electrocasnice, în magazine specializate 4754 2.00 0.187
395 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 4759 2.25 0.196
396 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 4761 2.00 0.187
397 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 4762 2.25 0.196
398 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, in magazine specializate 4763 1.00 0.150
399 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 4764 1.50 0.168
400 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 4765 1.00 0.150
401 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 4771 1.25 0.159
402 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 4772 1.75 0.178
403 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 4773 1.00 0.150
404 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 4774 1.00 0.150
405 Comerţ cu amănuntul al prod.cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializ. 4775 1.00 0.150
406 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 4776 1.00 0.150
407 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 4777 1.25 0.159
408 Comerţ cu anănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4778 2.00 0.187
409 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 4779 2.25 0.196
410 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 4781 1.00 0.150
411 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 4782 1.00 0.150
412 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 4789 1.00 0.150
413 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 4791 1.00 0.150
414 Comerţ cu amănuntul efect.în afara magazinelor,standurilor,chioşcurilor şi pieţelor 4799 2.00 0.187
415 Trasporturi interurbane de călători pe calea ferată 4910 6.00 0.334
416 Transporturi de marfă pe calea ferată 4920 3.25 0.233
417 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 4931 10.00 0.481
418 Transporturi cu taxiuri 4932 2.50 0.205
419 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4939 3.50 0.242
420 Transporturi rutiere de mărfuri 4941 3.50 0.242
421 Servicii de mutare 4942 2.25 0.196
422 Transporturi prin conducte 4950 3.25 0.233
423 Transporturi maritime şi costiere de pasageri 5010 3.75 0.251
424 Transporturi maritime şi costiere de marfă 5020 1.00 0.150
425 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 5030 4.50 0.279
426 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 5040 4.50 0.279
427 Transporturi aeriere de pasageri  5110 6.25 0.343
428 Transporturi aeriene de marfă 5121 5.00 0.297
429 Depozitări 5210 5.25 0.306
430 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 5221 3.25 0.233
431 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă 5222 4.00 0.260
432 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 5223 2.25 0.196
433 Manipulări 5224 7.00 0.371
434 Alte activităţi anexe transporturilor 5229 1.75 0.178
435 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal 5310 2.50 0.205
436 Alte activităţi poştale şi de curier 5320 2.50 0.205
437 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 5510 1.75 0.178
438 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 5520 1.00 0.150
439 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 5530 3.25 0.233
440 Alte servicii de cazare 5590 1.75 0.178
441 Restaurante 5610 2.00 0.187
442 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 5621 2.75 0.214
443 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 5629 2.25 0.196
444 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 5630 2.00 0.187
445 Activităţi de editare a cărţilor 5811 1.25 0.159
446 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 5812 1.00 0.150
447 Activităţi de editare a ziarelor 5813 2.00 0.187
448 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 5814 1.00 0.150
449 Alte activităţi de editare 5819 1.00 0.150
450 Activităţi de editare a jocurilor de calculator 5821 1.00 0.150
451 Activităţi de editare a altor produse software 5829 1.25 0.159
452 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 5911 1.00 0.150
453 Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 5912 1.00 0.150
454 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune 5913 1.00 0.150
455 Proiecţia de filme cinematografice 5914 1.00 0.150
456 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 5920 1.50 0.168
457 Activităţi de difuzare a programelor de radio 6010 3.25 0.233
458 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 6020 2.75 0.214
459 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 6110 2.75 0.214
460 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 6120 2.00 0.187
461 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 6130 1.00 0.150
462 Alte activităţi de telecomunicaţii 6190 2.50 0.205
463 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 6201 1.00 0.150
464 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 6202 1.00 0.150
465 Activităţi de management (gestiune ţi exploatare) a mijloacelor de calcul 6203 1.50 0.168
466 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 6209 2.50 0.205
467 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 6311 2.75 0.214
468 Activităţi ale portalurilor web 6312 2.00 0.187
469 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 6391 1.00 0.150
470 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 6399 2.25 0.196
471 Activităţi ale băncii centrale (naţionale) 6411 1.75 0.178
472 Alte activităţi de intermedieri monetare 6419 1.75 0.178
473 Activităţi ale holdingurilor 6420 3.50 0.242
474 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare 6430 1.00 0.150
475 Leasing financiar 6491 1.50 0.168
476 Alte activităţi de creditare 6492 1.25 0.159
477 Alte intermedieri financiare n.c.a. 6499 1.50 0.168
478 Activităţi de asigurări de viaţă 6511 1.25 0.159
479 Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) 6512 2.50 0.205
480 Activităţi de reasigurare 6520 1.00 0.150
481 Activit.ale fond.de pensii (cu excepţia celor din sist. public de asigurări sociale) 6530 1.00 0.150
482 Administrarea pieţelor financiare 6611 1.00 0.150
483 Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare 6612 2.25 0.196
484 Activit.auxiliare intermed.financiare, exclusiv activităţi de asig.şi fonduri de pensii 6619 1.50 0.168
485 Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor  6621 1.00 0.150
486 Activităţi ale agenţilor si broker-ilor de asigurări 6622 1.00 0.150
487 Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii 6629 1.00 0.150
488 Activităţi de administrare a fondurilor 6630 4.50 0.279
489 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6810 2.50 0.205
490 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6820 2.25 0.196
491 Agenţii imobiliare 6831 1.00 0.150
492 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 6832 1.25 0.159
493 Activităţi juridice 6910 2.25 0.196
494 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal 6920 1.00 0.150
495 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate  7010 2.50 0.205
496 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 7021 1.00 0.150
497 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 7022 1.50 0.168
498 Activităţi de arhitectură 7111 1.25 0.159
499 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 7112 2.50 0.205
500 Activităţi de testări şi analize tehnice 7120 2.50 0.205
501 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7211 4.25 0.270
502 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 7219 3.75 0.251
503 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 7220 2.75 0.214
504 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 7311 1.75 0.178
505 Servicii de reprezentare media 7312 1.00 0.150
506 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 7320 1.25 0.159
507 Activităţi de design specializat 7410 1.25 0.159
508 Activităţi fotografice 7420 2.00 0.187
509 Activităţi de traducere scrisă şi orala (interpreţi) 7430 1.25 0.159
510 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, n.c.a.  7490 2.00 0.187
511 Activităţi veterinare 7500 2.25 0.196
512 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7711 3.50 0.242
513 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 7712 1.00 0.150
514 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 7721 1.00 0.150
515 Închirierea de casete video şi discuri 7722 1.00 0.150
516 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 7729 1.00 0.150
517 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 7731 1.00 0.150
518 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 7732 3.25 0.233
519 Activit.de închiriere şi leasing cu maş. şi echipam.de birou (inclusiv calculatoare) 7733 1.00 0.150
520 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă 7734 1.00 0.150
521 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian 7735 1.00 0.150
522 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echip. şi bunuri tangibile n.c.a. 7739 3.75 0.251
523 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7740 1.00 0.150
524 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 7810 1.00 0.150
525 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 7820 2.50 0.205
526 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 7830 1.00 0.150
527 Activităţi ale agenţiilor turistice 7911 1.25 0.159
528 Activităţi ale tur-operatorilor 7912 1.00 0.150
529 Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turistică 7990 2.25 0.196
530 Activităţi de protecţie şi gardă 8010 2.50 0.205
531 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 8020 2.00 0.187
532 Activităţi de investigaţii 8030 1.50 0.168
533 Activităţi de servicii suport combinate 8110 1.75 0.178
534 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 8121 1.75 0.178
535 Activităţi specializate de curăţenie 8122 3.75 0.251
536 Alte activităţi de curăţenie 8129 3.50 0.242
537 Activităţi de întreţinere peisagistică 8130 3.25 0.233
538 Activităţi combinate de secretariat 8211 1.00 0.150
539 Activit.de fotocop., de pregătire a docum.şi alte activit.specializate de secretariat 8219 3.25 0.233
540 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 8220 1.25 0.159
541 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 8230 1.00 0.150
542 Activit.ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 8291 1.00 0.150
543 Activităţi de ambalare 8292 1.50 0.168
544 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8299 1.75 0.178
545 Servicii de administrare publică generală 8411 1.00 0.150
546 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială 8412 1.75 0.178
547 Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice 8413 2.75 0.214
548 Activităţi de afaceri externe 8421 1.00 0.150
549 Activităţi de justiţie 8423 1.25 0.159
550 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă 8424 4.00 0.260
551 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora 8425 5.75 0.325
552 Activităţi de protecţie socială obligatorie 8430 1.00 0.150
553 Învăţământ preşcolar 8510 1.50 0.168
554 Învăţământ primar 8520 2.25 0.196
555 Învăţământ secundar general 8531 1.25 0.159
556 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 8532 2.00 0.187
557 Învăţământ superior non-universitar 8541 1.00 0.150
558 Învăţământ superior universitar 8542 2.00 0.187
559 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 8551 1.25 0.159
560 Învăţământ în dom.cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 8552 1.25 0.159
561 Şcoli de conducere (pilotaj) 8553 1.25 0.159
562 Alte forme de învăţământ n.c.a. 8559 1.25 0.159
563 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 8560 1.00 0.150
564 Activităţi de asistenţă spitalicească 8610 4.50 0.279
565 Activităţi de asistenţă medicală generală 8621 1.50 0.168
566 Activităţi de asistenţă medicală specializată 8622 2.25 0.196
567 Activităţi de asistenţă stomatologică 8623 1.25 0.159
568 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 8690 2.75 0.214
569 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 8710 5.25 0.306
570 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 8720 3.50 0.242
571 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8730 3.50 0.242
572 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 8790 1.25 0.159
573 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8810 1.25 0.159
574 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 8891 2.25 0.196
575 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a. 8899 1.25 0.159
576 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 9001 7.50 0.389
577 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9002 4.50 0.279
578 Activităţi de creaţie artistică 9003 3.75 0.251
579 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol 9004 1.50 0.168
580 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 9101 1.25 0.159
581 Activităţi ale muzeelor 9102 1.50 0.168
582 Gestionarea monumentelor, clăd. istorice şi a altor obiective de interes turistic 9103 2.00 0.187
583 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale 9104 1.75 0.178
584 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 9200 1.50 0.168
585 Activităţi ale bazelor sportive  9311 2.25 0.196
586 Activităţi ale cluburilor sportive 9312 1.25 0.159
587 Activităţi ale centrelor de fitness 9313 1.00 0.150
588 Alte activităţi sportive 9319 2.00 0.187
589 Bâlciuri şi parcuri de distracţii  9321 4.75 0.288
590 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9329 2.50 0.205
591 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale 9411 1.50 0.168
592 Activităţi ale organizaţiilor profesionale 9412 1.00 0.150
593 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor 9420 1.75 0.178
594 Activităţi ale organizaţiilor religioase 9491 1.50 0.168
595 Activităţi ale organizaţiilor politice 9492 1.00 0.150
596 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. 9499 1.50 0.168
597 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 9511 1.00 0.150
598 Repararea echipamentelor de comunicaţii 9512 1.50 0.168
599 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 9521 3.00 0.224
600 Repararea dispozitivelor de uz gospod.şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 9522 1.00 0.150
601 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 9523 1.00 0.150
602 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 9524 1.00 0.150
603 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 9525 1.00 0.150
604 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 9529 3.50 0.242
605 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 9601 3.25 0.233
606 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 9602 1.25 0.159
607 Activităţi de pompe funebre şi similare 9603 1.00 0.150
608 Activităţi de întreţinere corporală 9604 1.25 0.159
609 Alte activităţi de servicii n.c.a. 9609 3.25 0.233  

 

         
  BC* - baza de calcul      
         
  Notă: 1. Dacă în perioada următoare va începe activitatea de transport spaţial ( cod CAEN 5122 ), tariful aferent  
          acestei activităţi se va asimila cu tariful pentru clasa CAEN  5110.      
           2. Tariful aferent clasei CAEN 9700 se asimileaza cu tariful clasei 9609       
           3. Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimileaza cu tariful clasei 8421