Casa judeteana de pensii Vrancea

     Casa Județeană de Pensii Vrancea     

Integritate Institutionala

 

Cod etic/deontologic/de conduita -vezi aici

Lista cuprinzand cadourile primate, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primate cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei si destinatia acestora in anul 2021 -vezi aici

Mecanismul de raportare a incalcarilor legii -vezi aici

Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizational -vezi aici

Planul de integritate al institutiei -vezi aici

Stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA si in Planul de integritate -vezi aici

Situatia incidentelor de integritate si masurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului -vezi aici

Studii/Cercetari/Ghiduri/Materiale informative relevante:

HG 1269 din 2021 Strategie anticoruptie 2022 – 2025 -vezi aici

Materiale informative relevante -vezi aici