Casa judeteana de pensii Vrancea

     Casa Județeană de Pensii Vrancea     

Programe şi strategii


Misiune


Casa Naţională de Pensii Publice este instituţia publică din România care acordă pensii şi alte prestaţii de asigurări sociale cuvenite persoanelor cuprinse în sistemul public de pensii şi al accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, prin intermediul caselor teritoriale de pensii.
Casa Naţională de Pensii Publice îndrumă metodologic casele de pensii sectoriale care administrează drepturile de pensie ale personalului militar, înfiinţate prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii, Casa Naţională de Pensii Publice acordă o serie de indemnizaţii cu caracter reparatoriu, stabilite prin legi speciale.
Ca instituţie publică autonomă cu rol fundamental în susţinerea financiară a persoanelor vârstnice, Casa Naţională de Pensii Publice are misiunea de a furniza servicii publice de calitate.


Strategie


In cadrul strategiei aprobate, Casa Naţională de Pensii Publice urmăreşte:
- creşterea veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat;
- optimizarea cheltuielilor;
- actualizarea sistemului informatic integrat (date, aplicaţii, comunicare);
- acordarea corectă şi la timp a prestaţiilor;
- reducerea timpului mediu de soluţionare a cererilor;
- îmbunătăţirea relaţiilor cu publicul şi a comunicării cu beneficiarii (persoane fizice şi persoane juridice);
- îmbunătăţirea comunicării cu beneficiarii prin utilizarea mijloacelor electronice şi actualizarea site-ului institutiei;
- dezvoltarea comunicării cu mass-media şi cu instituţiile publice locale în vederea asigurării unei imagini corecte a CTP în ceea ce priveşte rolul şi atribuţiile acesteia.