Casa judeteana de pensii Vrancea

     Casa Județeană de Pensii Vrancea     

ORDIN nr. 965 din 25 august 2015 pentru aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu prevăzute de Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Nr. 274 din 25 august 2015 CAMERA DEPUTAŢILOR Nr. 965 din 25 august 2015 SENATUL Nr. XXXV/3.598 din 25 august 2015 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 26 august 2015 Data intrarii in vigoare : 26 august 2015


ORDIN nr. 816 din 29 iunie 2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 816 din 29 iunie 2015 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 1.349 din 29 iunie 2015 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 1 iulie 2015 Data intrarii in vigoare : 1 iulie 2015


ORDIN nr. 1.623 din 27 noiembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 2.073 din 29 octombrie 2014 MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Nr. 1.623 din 27 noiembrie 2014 PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 3 decembrie 2014 Data intrarii in vigoare : 3 decembrie 2014


DECIZIE nr. 463 din 17 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 25 septembrie 2014


DECIZIE nr. 19 din 10 decembrie 2012 privind recursurile în interesul legii, referitoare la interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) şi art. 164 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pct. V din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 23 ianuarie 2013


DECIZIE nr. 19 din 17 octombrie 2011 privind recursul în interesul legii, referitor la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974 EMITENT: ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 22 noiembrie 2011


DECIZIE nr. 19 din 18 ianuarie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 4 alin. (3) şi art. 7-11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 4 aprilie 2011


Norme procedurale interne pentru achizitia publica de servicii de tratament balnear si odihna pentru beneficiarii de bilete de tratament si odihna, eliberate de CNPP


DECIZIA nr. 956 din 13 noiembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 şi 151 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012


DECIZIA nr. 437 din 29 octombrie 2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 7 noiembrie 2013


Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare


Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite


Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale privind modificarea Ordinului ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare


Ordinul ministrului privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr.340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare


Ordin al ministrului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare


Ordin al ministrului pentru aprobarea Procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata creanțelor bugetare administrate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, modificat și completat prin Ordinul nr. 415 din 7 octombrie 2002 (M.O. 753 din 15 octombrie 2002)


Ordin privind modificarea Ordinului ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare (M.O. nr. 886 din 9 decembrie 2002)


Decizia Curții Constituționale referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimul instaurat în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000


Decizia Curții Constituționale referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Ordonanța de Guvern nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 79/2003


Ordinul pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I - "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restanțe" al cărții I dinLegea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției ( M.O.nr. 304 din 6 mai 2003)