Casa judeteana de pensii Vrancea

     Casa Județeană de Pensii Vrancea     

ORDIN nr. 1.077 din 3 august 2011 privind aprobarea procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor


ORDIN nr. 1.378 din 23 septembrie 2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi a listei prestaţiilor medicale aferente


ORDIN nr. 1.388 din 27 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de virare în conturile de venituri bugetare a contribuţiilor sociale achitate de contribuabilii nerezidenţi în contul unic deschis în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale


ORDIN nr. 450 din 6 iunie 2006 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare