Casa judeteana de pensii Vrancea

     Casa Județeană de Pensii Vrancea     

OUG nr. 57 din 2019

ORDONANTA DE URGENTA nr. 1 din 4 ianuarie 2017

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 (1)

ORDONANŢĂ nr. 1 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015 Data intrarii in vigoare : 22 ianuarie 2015


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 29 aprilie 2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015 Data intrarii in vigoare : 30 aprilie 2015


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014 Data intrarii in vigoare : 30 decembrie 2014


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2015


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014 Data intrarii in vigoare : 30 iunie 2014


ORDONANŢĂ nr. 9 din 31 iulie 2014 (*actualizată*) cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 (actualizată până la data de 20 august 2014*) EMITENT: GUVERNUL


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 22 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 ianuarie 2013


ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013


Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale


Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agentiei Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, precum și aLegii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.


Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.


Ordonanţa de Urgenţă privind controlul contribuţiilor de asigurări sociale şi soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control ale Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi ale caselor teritoriale de pensii.


Ordonanța de Urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.


Ordonanța de Urgență pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative


Privind modificarea art. 26 alin (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004


Ordonanța privind colectarea creanțelor bugetare (M.O. nr. 644 din 30 august 2002)


Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (M.O. nr. 167 din 17 martie 2003).


Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și in mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției


Ordonanța de Urgență privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular


Ordonanța de Urgență privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor