Casa judeteana de pensii Vrancea

     Casa Județeană de Pensii Vrancea     

HOTĂRÂRE nr. 954 din 9 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015 Data intrarii in vigoare : 14 decembrie 2015


HOTĂRÂRE nr. 905 din 27 octombrie 2015 pentru indexarea indemnizaţiilor acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România


HOTĂRÂRE nr. 706 din 26 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice


HOTĂRÂRE nr. 905 din 27 octombrie 2015 pentru indexarea indemnizaţiilor acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România


HOTĂRÂRE nr. 706 din 26 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice


HOTĂRÂRE nr. 118 din 6 martie 2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 9 martie 2012 Data intrarii in vigoare : 9 martie 2012


HOTĂRÂRE nr. 1.173 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 30 decembrie 2014 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2015


HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014 Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2015


HOTĂRÂRE nr. 1.090 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea unor zile lucrătoare ca zile libere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 11 decembrie 2014 Data intrarii in vigoare : 11 decembrie 2014


HOTĂRÂRE nr.51 din 29 ianuarie 2014 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice


Hotărârea Guvernului privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale


Hotărârea Guvernului privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite


Hotărârea de Guvern privind indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor și a altor venituri ale populației pe trimestrul I al anului 2001 (M.O. nr. 124 din 13 martie 2001)


Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.183 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale


Hotărârea pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administratde Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale


Hotărârea privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei pentru trimestrul II al anului 2001


Hotărârea privind criteriile de încadrare a personalului navigant în aviaţia civilă în condiţii speciale de muncă


Hotărârea privind stabilirea criteriilor de încadrare a activităţilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I şi II de expunere la radiaţii


Hotărârea pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite


Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 721/2000 privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Băncii Comerciale Române - S.A. în proprietatea statului şi în administrarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale