Casa judeteana de pensii Vrancea

     Casa Județeană de Pensii Vrancea     

Noutăți

   

Informare cu privire la aplicarea Legii nr. 9 din 2023 pentru modificarea si completarea OUG nr. 41 din 2016

Comunicat referitor la restituirea unor contribuții de asigurări sociale de sănătate

Comunicat referitor la aplicarea deciziei 650/2022 a Curtii Constitutionale a Romaniei

Comunicat referitor la efectele deciziei nr. 650 din 15 decembrie 2022 a Curtii Constitutionale a Romaniei

Precizari cu privire la aplicarea anumitor dispozitii din OUG nr. 168/2022

Precizari cu privire la aplicarea prevederilor legii nr. 369/2022 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2023

Precizari cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 168/2022

Precizari cu privire la venitul minim asigurat inscris in contractul de asigurare sociala incepand cu data de 1 ianuarie 2023

Precizari privind ajutorul financiar care se acorda in anul 2023

Precizari referitoare la achitarea drepturilor restante cuvenite in urma recalcularii pensiilor pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 221/2018

Majorarea punctului de pensie incepand cu 01 ianuarie 2017

Precizări - referitoare la legea privind "cumpararea de vechime"

Precizări privind aplicarea prevederilor Legii nr. 142 din 12 iulie 2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Începând cu data de 17 iulie 2016, procentul de diminuare în cazul pensiei anticipate parțiale se modifică astfel: Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2^1. Perioada de cotizare realizată peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut in anexa nr.5 Procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare (%)
Până la1 an0,50
Peste1 an0,45
Peste2 ani0,40
Peste3 ani0,35
Peste4 ani0,30
Peste5 ani0,25
Peste6 ani0,20
Între7 și 8 ani0,15

Reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la această categorie de pensie NU nu se cumulează cu nicio altă reducere reglementată de legea cadru sau de alte acte normative cu caracter special.

Pensia anticipată parţială fără penalizare

Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna şi Târgu Mureş, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută in Tabelul nr. 2^1.

Precizări privind aplicarea Legii nr. 192/2015, respectiv a art. 169 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare

PRECIZĂRI privind aplicarea Legii nr. 192/2015, respectiv a art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare I. Legea nr.192/2015 se referă la creşterea punctajelor anuale realizate de pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale în aceste perioade, după cum urmează: a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale; b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite. De această majorare beneficiază doar pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform dispozițiilor anterioare care au acordat astfel de majorări, respectiv: OUG nr.100/2008, Legea nr. 218/2008, art. 78^2 din Legea nr. 19/2000, art. 169 din Legea nr.263/2010, precum şi de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiţii speciale după data de 1 aprilie 2001. II. Cine nu a beneficiat de majorarea punctajelor: De majorarea punctajelor pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite şi/sau condiţii speciale, nu au beneficiat: · Pensionarii în situația cărora la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special. · Pensionarii în situaţia cărora, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagii complete de cotizare mai mici decât cele prevăzute de legislația în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie. Exemple: 1. Pensionarii ale căror drepturi de pensie pentru limită de vârstă au fost stabilite conform legislaţiei anterioare datei de 01 aprilie 2001 în baza unor acte normative cu caracter special, recalculate conform prevederilor OUG nr. 4/2005 aprobată prin Legea nr. 78/2005: · nevăzătorii şi persoanele cu handicap; · persoanele pensionate conform prevederilor H.G. nr. 407/1990 privind reglementarea unor drepturi ce se acorda salariaţilor din unităţile de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare; · persoanele pensionate conform prevederilor H.G. nr. 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră; · persoanele pensionate conform prevederilor H.G. nr. 478/1990 privind locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale din Întreprinderea "Acumulatorul" Bucureşti şi Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistriţa ce se încadrează în grupele I şi a II-a de muncă în vederea pensionării, precum şi condiţiile de pensionare; · persoanele pensionate conform prevederilor Decretul - Lege nr. 114/1990 privind încadrarea unor categorii de salariaţi în grupele I şi II de muncă; · persoanele pensionate conform prevederilor H.G. nr. 266/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria extractivă, de petrol şi gaze. 2. Pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 01.04.2001-01.01.2011 și în situația cărora la calculul punctajului mediu anual s-au utilizat stagii complete de cotizare mai mici decât cele prevăzute de legislația în vigoare la data deschiderii drepturilor de pensie, astfel: · Persoanele care și-au desfașurat activitatea în unitățile miniere, pentru personalul care își desfășoară activitatea în subteran cel putin 50% din timpul normal de muncă în luna respectiva; · Persoanele care și-au desfășurat activitatea în aviația civilă, pentru personalul navigant prevazut în anexa nr. 1 la Legea 19/2000; · Persoanele care și-au desfășurat activitate artistică în profesiile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 19/2000; · Persoanele care și-au desfășurat activitatea în cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiații; · Persoanele care au realizat un stagiu de cotizare în condiții de handicap, preexistent calității de asigurat (handicap accentuat/grav); · Pensionarii ale căror drepturi de pensie pentru limită de vârstă au fost stabilite/recalculate conform prevederilor Legii nr. 226/2006. 3. Pensionarii urmaşi ale căror drepturi de pensie de urmaş au fost stabilite anterior datei de 1 ianuarie 2011 şi a căror susţinători se încadrează în situaţiile precizate la pct. 1 şi 2. 4. Pensionarii de invaliditate ale căror drepturi de pensie au fost stabilite conform legislaţiei anterioare datei de 01.01.2011 şi care până la data de 31.12.2015 nu au îndeplinit condiţiile de trecere la pensie pentru limită de vârstă şi nici nu au avut o schimbare de grad după data de 01.01.2011. III. Recalcularea se va efectua, din oficiu, în termen de 24 de luni calculate de la data de 01.01.2016 și nu este nevoie de cerere depusă de beneficiari în acest scop. IV. Sumele cu titlu de pensie, rezultate în urma recalculării, se cuvin de la data de 01.01.2016. V. În situaţia în care, în urma aplicării prevederilor alin.(1)-(3) din Legea nr.192/2015, rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menţine punctajul mediu anual şi cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării. Direcția comunicare și relații publice 09.02.2016

   

Precizări referitoare la cuantumul indemnizației lunare prevăzută de Legea nr. 8, cu modificările și completările ulterioare
Precizări referitoare la cuantumul indemnizației lunare prevăzută de Legea nr. 8, cu modificările și completările ulterioare Indemnizația lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată. Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 1.250 lei, potrivit dispozițiilor HG nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987/31.12.2015. În consecință, indemnizația acordată în temeiul Legii nr. 8/2006, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 mai 2016, nu poate depăși suma de 2.500 lei.