Casa judeteana de pensii Vrancea

     Casa Județeană de Pensii Vrancea     

Comunicate

   

MESAJUL PREȘEDINTELUI CASEI NAȚIONALE DE PENSII PUBLICE, D-L DANIEL BACIU, CU OCAZIA ZILEI INTERNAȚIONALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE 2022


PROCEDURA DEPUNERE CERERE TRANSMITERE DOCUMENT DE INFORMARE IN CONTUL ONLINE DESCHIS IN PORTALUL CNPP SAU PE EMAIL (conform Legii 270 din 2011)


INDICATORI UTILIZAȚI ÎN SISTEMUL PUBLIC DE PENSII PENTRU ANUL 2022


ÎN ATENȚIA PERSOANELOR CARE SOLICITĂ ÎNSCRIEREA LA PENSIE


MESAJUL PREȘEDINTELUI CASEI NAȚIONALE DE PENSII PUBLICE, D-L DANIEL BACIU, CU OCAZIA ZILEI INTERNAȚIONALE A PERSOANELOR VÂRSTNICE


ANUNT PRIVIND COPIII PENSIONARI URMASI - ELEVI SI STUDENTI


ACOMUNICAT IN ATENTIA COPIILOR ELEVI SI STUDENTI CARE BENEFICIAZA DE DREPTURI DE PENSIE DE URMAS SI/SAU REPREZENTANTILOR LEGALI AI ACESTORA


MODEL CERERE ACORDARE AJUTOR DE DECES


ANUNT PRIVIND PROCEDURA DE UTILIZARE A COMUNICARII ELECTRONICE LA NIVELUL CNPP SI CASELE TERITORIALE DE PENSII


MODEL DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE A SOLICITANTULUI DE AJUTOR DE DECES


MODEL CERERE PENTRU PLATA SUMELOR RAMASE NEINCASATE DE CATRE PENSIONARUL DECEDAT.doc


MODEL CERERE PENTRU EXPERTIZAREA MEDICALA A CAPACITATII DE MUNCA


ANUNT REFERITOR LA ACTIVITATEA CABINETELOR DE EXPERTIZA MEDICALA


ANUNT PRIVIND INREGISTRAREA CERERILOR DE DESCHIDERE A DREPTURILOR DE PENSIE, PRECUM SI A ALTOR DOCUMENTE


ANUNT PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITATII DE ELIBERARE A BILETELOR DE TRATAMENT BALNEAR SI DE INTRERUPERE A SEJURULUI PENSIONARILOR AFLATI LA TRATAMENT


ANUNT PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI DE EXPERTIZA MEDICALA LA NIVELUL CASEI JUDETENE DE PENSII VRANCEA


ANUNT REFERITOR LA MASURILE DE SIGURANTA MEDICALA IN CADRUL CJP VRANCEA


ORDINUL NR. 407/10.03.2020 AL PRESEDINTELUI CNPP


ANUNȚ REFERITOR LA SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR DE INSTRUMENTARE A DOSARELOR DE PENSII


COMUNICAT BILETE DE TRATAMENT PENTRU ANUL 2020


COMUNICAT PRIVIND RECUPERAREA ZILELOR DE 27 DECEMBRIE 2019 SI 3 IANUARIE 2020


COMUNICAT PENTRU ELEVI SI STUDENTI BENEFICIARI DE PENSIE DE URMAS


Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii


Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8


SCHIMBAREA CALENDARULUI DE PLATĂ A DREPTURILOR CARE SE ACHITĂ PRIN INTERMEDIUL CASELOR TERITORIALE DE PENSII

Comunicat Legea 216


Potrivit prevederilor Legii nr. 216/2017 pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată parțială s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 16 iulie 2016 și nu au îndeplinit condițiile privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă până în prezent, pot să depună cereri de recalculare a pensiei anticipate parțiale. Modificarea legislativa consta in reducerea procentului de penalizare pentru fiecare luna de anticipare, functie de perioada de cotizare realizata peste stagiul complet de cotizare prevazut de anexa nr. 5 din lege. Potrivit actului normativ mai sus mentionat, de aceasta recalculare pot beneficia numai persoanele care beneficiaza de pensie anticipata partial si care, pana in luna depunerii cererii - inclusiv, nu au indeplinit condițiile prevazute de Legea nr. 263/2010 pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă Persoanele îndreptățite pot depune – direct sau prin posta - cererea de recalculare a pensiei la sediul Casei Județene de Pensii Vrancea (care va fi însoțită de un cupon de pensie sau act de identitate, in copie), drepturile de pensie astfel recalculate urmand a se acorda începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea.
Va multumim pentru intelegere!
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Adrian JURAVLE


Precizarii privind plata pensiei aferente lunii Decembrie , 2017

Informare privind plata pensiilor anticipate pentru luna Aprilie, 2017


Comunicat de presa - Majorarea punctului de pensie incepand cu 01.01.2017


Mesajul conducerii CNPP cu ocazia zilei de 1 Octombrie


Comunicat presa - servicii publice online


Comunicat presa - servicii publice online


   .